Brandpreventie in natuur- en bosgebieden

Elk jaar kennen we brandgevaarlijke periodes in bos- en natuurgebieden. Dit risico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke alarmeringsfase van kracht is. De fases worden uitgedrukt in kleurcodes. Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen. 

Bepaling van de brandfase en preventiemaatregelen

Het brandrisico wordt dagelijks geëvalueerd aan de hand van een brandwaarschuwingsindex, berekend door de Meteowing Luchtmacht (meetapparatuur in Deurne), en een index berekend door een brandgevaar-meetstation op het Klein Schietveld in Kapellen. Hieraan worden vier opeenvolgende alarmeringsfases (groen – geel – oranje – rood) gekoppeld in verband met toezicht en paraatheid van brandweerdiensten, beheerders en andere hulpdiensten. Deze maatregelen gaan van het bezetten van de brandtorens tot uiterste paraatheid en eventueel preventief patrouilleren door brandweerdiensten in het terrein. 
 
De brandfases zijn geldig voor heel de provincie Antwerpen, maar zijn enkel van toepassing op brandgevoelige gebieden zoals heide en naaldbos, en niet zozeer voor loofbos.
 

GROEN: Weinig gevaar.

- Er is geen bijzonder risico op brand in natuurgebieden.
- Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte. 

GEEL: Gevaar.

- De natuurgebieden beginnen droger te worden waardoor het risico op brand groter wordt.
- Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.

ORANJE: Hoog gevaar.

- Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden. Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein.
- Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden overdag bemand.

ROOD: Extreem hoog gevaar.

- Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden.
- Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden overdagdag bemand.

 

Communicatie van de brandfases
Je kan tijdens brandgevoelige periodes de brandfase dagelijks checken op de gemeentelijke websites.
Voor een aantal gebieden zoals Kalmthoutse Heide, Klein Schietveld en Marum zijn er in het gebied speciale infoborden waarbij de brandfase aangeduid wordt met een pijl. Zo worden de bezoekers attent gemaakt op de fase van het brandgevaar. Dit enerzijds in de hoop dat dit aanzet tot voorzichtigheid en anderzijds om te wijzen op een eventueel veiligheidsrisico voor bezoekers zelf. 
 

Bijzonder Nood- en Interventieplan Bos en Heide
De gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel hebben een Bijzonder Nood- en Interventieplan Bos en Heide opgesteld. Dit plan duidt aan hoe brandweer, politie en andere hulpverleners te werk zullen gaan om brand op Groot- en Klein schietveld, Kalmthoutse Heide en Brechtse Heide zo snel mogelijk onder controle te krijgen.
 
Een tweede belangrijk aandachtspunt in het BNIP Bos en Heide is de preventie. In het plan worden er een aantal maatregelen genomen om te voorkomen dat er brand kan ontstaan in deze risicogebieden.
 
Wat kan u als bezoeker doen bij verhoogd risico?
In periode van verhoogd brandgevaar vragen we aan iedereen om extra alert en voorzichtig te zijn. Zoals altijd, is het verboden om vuur te maken of om sigarettenpeuken op de grond te gooien. 

 

Brandpreventie in natuur- en bosgebieden