Brandweer oproepen

welk noodnummer gebruiken?
 
Vorm het noodnummer 100 of 112.
Vandaag de dag is 100 nog steeds het noodnummer voor brandweer en dringende medische hulp, 101 is het noodnummer voor de politie. Het nummer 112 is het algemeen Europees noodnummer dat gebruikt kan worden voor elke dringende oproep in de Europese lidstaten (meer info op www.sos112.be). In de toekomst zullen het nummer 100 en 101 samensmelten tot 112, maar tot dan kan je zowel op het nummer 100 als 112 terecht voor dringende brandweer- of medische hulp.

 

Wanneer je het noodnummer 100 of 112 vormt, kan het enkele seconden duren vooraleer iemand de oproep beantwoordt en je hierdoor dus even de kiestoon te horen krijgt. Hang niet op, je wordt steeds zo spoedig mogelijk geholpen.
 
 
het belang van een goede oproep
 
Een kalme, duidelijke en volledige oproep verzekert een snel en doeltreffend ingrijpen van de brandweer.
Vermeld nauwkeurig:

 • WIE er belt: geef je naam en contactgegevens (bv. gsm-nummer). Dit kan nodig zijn voor bijkomende informatie bijvoorbeeld wanneer de hulpdiensten er niet in slagen de juiste locatie te vinden.
 • WAT er is gebeurd: vertel kort en duidelijk wat er gebeurd is en wat de aard van het gevaar is. Vaak zal de operator je bijkomende vragen stellen; tracht deze steeds zo volledig mogelijk te beantwoorden. Op deze manier ben je zeker dat de juiste hulpmiddelen worden uitgestuurd. Vermeld tevens hoeveel personen er in gevaar verkeren en wat de aard van hun verwondingen is.
 • WAAR het is gebeurd: geef de straatnaam, huisnummer en gemeente door. Tracht belangrijke extra informatie mee te geven: kilometerpaal en rijrichting op de autosnelweg, de nabijheid van een grootwarenhuis, taverne, herkenbaar gebouw, enz.

in afwachting van de brandweer
 
Help de brandweer om hun opdracht in de beste omstandigheden te kunnen volbrengen.
 
In afwachting van hulp:

 • ontruim alle lokalen en ga na of er niemand is achtergebleven
 • sluit deuren en vensters
 • sluit, indien mogelijk, de gastoevoer af
 • schakel, indien mogelijk, de elektriciteit uit
 • maak, zonder risico’s te nemen, de weg vrij voor hulpvoertuigen
   

Indien er personen gewond zijn: 

 • indien mogelijk, de gewonde(n) niet verleggen
 • verwijder nauw aansluitende kleding en maak de luchtwegen vrij
 • bij brandwonden geldt de gouden regel “eerst water, de rest komt later” m.a.w. koel brandwonden af met lauw water

 
Laat de brandweer door:

 • wanneer je een sirene hoort, maak de weg dan vrij. Rem hierbij niet te bruusk en voer geen onverwachte manoeuvres uit
 • gebruik nooit de pechstrook, hier maken de hulpdiensten immers gebruik van

 
Hou de weg vrij:

 • brandweerwagens hebben een doorgang van 4 meter breedte (en hoogte) nodig om vlot te kunnen passeren en zich te kunnen opstellen. Zorg er steeds voor dat deze breedte beschikbaar is zodat de grote hulpwagens zich niet vastrijden in het verkeer
 • Om veilig een straat in- en uit te rijden dienen de brandweervoertuigen grote bochten te nemen. Laat steeds in bochten en op de hoeken van een straat genoeg ruimte
 • Parkeer enkel op plaatsen waar dit toegelaten is. Foutief geparkeerde voertuigen kunnen grote gevolgen hebben voor de hulpverlening.