Brandweerkluizen

wat is een brandweerkluis?
 
Wat heeft het voor zin dat, wanneer een brandalarm afgaat, de brandweer zo spoedig mogelijk ter plaatse snelt om dan te moeten vaststellen dat het gebouw niet kan betreden worden omdat de eigenaar niet aanwezig is of zelf in nood verkeert.

Brandweersleutelkluizen zorgen ervoor dat in geval van brand de sleutel van het object door de arriverende brandweer zonder braakschade kan worden gebruikt, zodat toegang tot het gebouw mogelijk wordt en men kan beginnen met een reddingsactie of de brandbestrijding.
 

 
waar kan een brandweerkluis worden geplaatst?
 
Om een publiek toegankelijk gebouw, instelling of gebouw van commerciële aard na de diensturen toegankelijker te maken met het oog op een snelle interventie van de brandweer, kan er een brandweerkluis geplaatst worden.
 
Elke eigenaar, huurder of gebruiker van dit type gebouw of terrein, kan een sleutelkoker plaatsen waarin zich de toegangssleutel bevindt waarmee de brandweer zich, in geval van noodoproep toegang kan verschaffen. Daarnaast moet er ook op specifieke vraag van de brandweer een sleutelkoker geplaatst worden.
De inbraak beveiligde kluis kan door de brandweer geopend worden en bevat een toegangssleutel die minimaal toegang dient te verschaffen tot het terrein en tot elk compartiment van het gebouw. Naast de toegangssleutel kan de koker ook een badge of code bevatten voor het openen van poorten, slagbomen en toegangsdeuren en een lijst met telefoonnummers van verantwoordelijken.

 

  
waaraan dient de brandweerkluis te voldoen?
 
Wens je ook een brandweerkluis te plaatsen? Volg dan de voorschriften die vermeld staan in bijgevoegd reglement dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van Brasschaat in zitting van 30 augustus 2007. Hierin wordt beschreven hoe de aanvraag kan gebeuren, welk type van kluis er dient geplaatst te worden, enz.
 

 reglement brandweerkluizen gemeente Brasschaat