Meetapparatuur

De brandweer Brasschaat beschikt over diverse meettoestellen om gevaarlijke stoffen te kunnen detecteren. Het korps beschikt ook over een meetploeg welke zelfs interzonaal kan ingezet worden bij grote calamiteiten en specifieke meetopdrachten.
 
Het Brasschaatse brandweerkorps heeft enkele zuurstof-explosiemeters in gebruik. Deze apparaten geven een continue meting van de hoeveelheden (uitgedrukt in %, LEL, ppm) zuurstof, koolstofmonoxide en methaangas. Wanneer bepaalde alarmwaarden overschreden zijn weerklinkt een luid waarschuwingssignaal. Sommige toestellen beschikken over een ingebouwde pomp zodat met behulp van een zuigslangetje gassen uit een riool of andere moeilijk bereikbare plaatsen kan worden aangezogen. In de commandowagen is er een specifieke gaslekzoeker aanwezig om aardgaslekken zeer nauwkeurig te kunnen detecteren. In dit voertuig is er eveneens een PID-meter aanwezig welke vluchtige organische componenten (VOC) meet.

 

De brandweer beschikt over een uitgebreide meetkoffer met verschillende gasdetectiebuisjes. Afhankelijk van de te meten gassen wordt een ander type meetbuisje gebruikt. Met behulp van een aanzuigpompje worden de gassen door de chemische meetbuisjes gezogen waarna men het resultaat kan aflezen.

 

Om radioactiviteit te kunnen detecteren heeft de brandweer een dosistempometer en persoonlijke dosismeters.