Radiocommunicatie

Radiocommunicatie vormt een belangrijk element bij elke interventie. Alle essentiële informatie wordt op deze manier uitgewisseld tussen de seinkamer, de bevelvoerders en de manschappen.
De brandweer beschikt hiervoor over diverse ASTRID-radiotoestellen die functioneren via het digitale ASTRID-communicatienetwerk.
Voor de aanvalsploegen zijn er speciale helmcommunicatiesets aanwezig in de hulpwagens zodat men ook met ademlucht perfect kan communiceren.
Verder zijn er enkele explosiearme radio’s (met rode kleur) aanwezig die ingezet worden bij situaties waarbij er een reëel gevaar is op explosie en men zeker geen vonken mag creëren.