Rookmelders in huurwoningen

rookmelders in huurwoningen - nieuwe verplichtingen vanaf 1 januari 2013
 
Op 1 januari 2013 treedt het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders in werking. Ook het bijhorende uitvoeringsbesluit van 6 juli 2012 wordt dan van kracht.
Dat brengt met zich mee dat alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 uitgerust moeten zijn met voldoende rookmelders.
Bovenop deze algemene bepaling is een gefaseerde invoering van de verplichting voorzien.
 
Om aan de rookmeldersverplichtingen te voldoen moet de zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke bouwlaag uitgerust zijn met minstens één rookmelder. In kamerwoningen moet bovendien elke kamer én elke gemeenschappelijke kookruimte uitgerust zijn met een rookmelder.

 

Meer info vind je op http://brandweerbrasschaat.be/site/content/rookdetectoren 
 

Rookmelders in huurwoningen