Veilig feesten

voorzichtig met vuurwerk
 
 
vuurwerk, gevaarlijk werk!
 
De laatste jaren wordt in november en december telkens meer en meer vuurwerk verkocht. Al dat vuurwerk gaat natuurlijk de lucht in op 31 december. Ingewijden verwachten dan ook een ernstige stijging van het aantal ongevallen met vuurwerk. In de agenda van de brandwondencentra wordt oudejaarsavond dan ook als een ‘zwarte dag’ beschouwd.
 

     

 
dramatische gevolgen
 
De meest getroffen lichaamsdelen zijn handen (25 %), vingers (32 %), ogen (15 %) en het hoofd (13 %). Eén slachtoffer op twee loopt brandwonden op. Pas ook op voor oorschade: sommige soorten vuurwerk (de populaire strijker) halen 160 decibel of meer en dat is 20 decibel boven de pijngrens. Ter vergelijking: een opstijgend straalvliegtuig produceert op 100 meter afstand 125 decibel, discotheken zijn goed voor 110 decibel. Opvallend is dat in 84 % van de gevallen een man het slachtoffer is. Jongeren tussen 10 en 19 jaar nemen bijna de helft van de ongevallen voor hun rekening.
 
 
tips voor een veilig vuurwerk 

 • Vuurwerk en alcohol zijn geen goede vrienden: zorg voor een Bob of laat de kurken pas na het vuurwerk knallen.
 • Ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats: dus niet bij droog hout of op een plaats waar veel mensen samen zijn.
 • Hou toeschouwers op voldoende afstand van de plaats waar het vuurwerk wordt afgestoken.
 • Ontsteek vuurwerk met een lont. Gebruik geen open vlam (lucifer of aansteker): de lont brandt dan sneller, zodat het vuurwerk vlugger ontploft.
 • Hou de arm gestrekt bij het aansteken van de lont en buig het lichaam niet over het vuurwerk.
 • Plaats een vuurpijl in een buis die verticaal in de grond vastzit. De buis moet minstens even lang zijn als de stok van de vuurpijl. Flessen zijn niet geschikt voor het afschieten van vuurpijlen.
 • Richt nooit vuurwerk op andere mensen!
 • Ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk.
 • Let op de windrichting.
 • Vuurwerk dat niet ontploft, mag je nooit opnieuw aansteken. Giet er een emmer water over en laat het een nachtje liggen (nooit op de openbare weg). Let erop dat kinderen niet met dit vuurwerk gaan spelen.
 • De meeste ongelukken gebeuren op 1 januari. Laat oud (niet afgegaan) vuurwerk liggen!
 • Loopt er toch iets mis? Bel dan de hulpdiensten op het noodnummer 112.
 • Spoel brandwonden uitgebreid met water.

 

verwondingen door vuurwerk: brandwonden
 
Voor brandwonden geldt maar één regel: "Eerst water, de rest komt later". Snel en kort de wonde spoelen met ijskoud water neemt de pijn weg. Daarna spoel je de wonde gedurende 10 à 15 minuten met (lauw) water van een aangename temperatuur om de opgestapelde warmte af te voeren.
Wanneer het gaat om een duidelijk oppervlakkige verwonding (eerste of tweede graad) waarbij de wonde niet te groot is, kan je de wonde zelf behandelen met een brandwondenzalfje. Smeer in geen geval boter of iets anders aan de wonde.
Lijkt de wonde dieper (derde graad) of is ze uitgebreider dan de grootte van een handpalm, dan wikkel je ze in een zuiver verband en ga je naar een dokter of het ziekenhuis.
 
 
verwondingen door vuurwerk: oor- en oogletsels
 
Als je oog verbrand is of een stukje vuurwerk je oog is binnengedrongen, moet je absoluut naar de oogarts. Kleef een verband over het geraakte oog zodat het afgeschermd wordt.
Druppel niets in het oog en smeer geen zalf.
Oorletsel kan ontstaan wanneer vuurwerk vlakbij jouw hoofd ontploft. Zelf kan je moeilijk de ernst hiervan inschatten. Raadpleeg dus een neus-, keel- en oorarts.
 
 
verwondingen door vuurwerk: open wonden en afgerukte lichaamsdelen
 
Wanneer je een open wonde hebt of een stuk vinger is afgerukt, moet je het geraakte lichaamsdeel bedekken met een verband en medische hulp zoeken. Een afgerukt lichaamsdeel moet je bewaren in een droge plastieken zak die je dichtknoopt. Vervolgens dompel je deze zak onder in een bakje of een ander zakje gevuld met water en ijsblokjes.
Het afgerukte lichaamsdeel mag niet nat worden of bevriezen. Steek het ook niet in de mond.
Is er een bloeding van een slagader waar het bloed in stootjes uitspuit, dan leg je het best geen knelverband aan, maar druk je een verband op de wonde totdat jou hulp bereikt.
In geen geval mag je het slachtoffer iets laten drinken: als de patiënt in slaap moet gebracht worden voor een operatie, kan hij of zij best nuchter zijn.  

   

 
vuurwerk en milieu
 
Door de uitstoot van kooldioxide draagt vuurwerk bij tot het broeikaseffect. Vuurwerk veroorzaakt ook zure regen: er komt immers zwaveldioxide in de atmosfeer terecht. Er komen ook zware metalen (zoals lood en zink) terecht in het oppervlaktewater, de bodem en het rioolslib.
Vuurwerk veroorzaakt ook een concentratie van minuscule stofdeeltjes in de lucht (smog): er is geen enkel moment in het jaar waarop de atmosfeer zo vervuild is als op 1 januari tussen middernacht en één uur. Bij mensen met een aandoening aan de luchtwegen of met hart- en vaatziekten kan dit leiden tot acute klachten.
  

opgeruimd staat netjes!
 
Vuurwerk dat is afgegaan mag gewoon bij het restafval in de vuilniszak.
Vuurwerk dat niet is afgegaan moet je lange tijd laten liggen: het bevat immers explosieven die nog kunnen ontploffen. Steek het in geen geval opnieuw aan! De meeste ongevallen gebeuren met mensen die vuurwerk een tweede keer aansteken.
Giet een emmer water over deze weigeraars en laat ze een nachtje liggen.
Vuurwerk dat niet is afgegaan, hoort niet in de vuilniszak, maar wel bij het KGA (klein gevaarlijk afval). Dat soort afval kan men kwijt in het containerpark.
 
 
wetgeving
 

 • Het is verboden om aan minderjarigen (minder dan 16 jaar) om het even welk vuurwerk te verkopen of zelfs maar af te geven. Uitzonderingen op deze regel zijn kamervuurwerk, knalerwten, knalgranaten en ander pyrotechnisch speelgoed (knalstenen en klappertjes, knalstroken en knalringen).
 • De hoeveelheid vuurwerk die een particulier ‘onder zich mag hebben’, mag niet meer dan 500 g pyrotechnisch sas bevatten. Het pyrotechnisch sas vertegenwoordigt ongeveer 1/6de van het brutogewicht van het vuurwerk. Een particulier mag dus maximaal ongeveer 3 kg vuurwerk bezitten. Een handelaar mag trouwens nooit meer vuurwerk verkopen dan men mag bezitten. Voor grotere hoeveelheden is een opslagvergunning vereist. Als particulier kan men echter nooit dergelijke vergunning krijgen. Vuurwerk verkopen mag als men voldoet aan een hele resem strikte voorwaarden (o.a. over de opslagruimte).
 • Daarnaast moet je natuurlijk ook een vergunning hebben. Voor meer informatie kan je terecht bij FOD van Economische Zaken.
 • Voor het afsteken van ontploffend vuurwerk, is de toestemming van de burgemeester nodig. De hoeveelheid speelt geen enkele rol; ook voor één vuurpijl is een vergunning nodig.
 • Vuurwerk mag niet worden verkocht of afgegeven zonder een gebruiksaanwijzing. De gebruiksaanwijzing moet uiteraard zijn opgesteld in de taal of talen van het gebied waar de producten op de markt worden gebracht. Voor Vlaanderen is dat dus het Nederlands.

 
Meer info vind je op www.brasschaat.be/index.aspx?SGREF=46158
 
 
bron: www.brandwonden.be
   
 
wensballonnen niet toegelaten in de gemeente Brasschaat
 
Wensballonnen worden steeds populairder om op oudjaar of andere feestelijkheden op te laten. Mooi en niet zo gevaarlijk als vuurwerk, wordt gezegd. Maar daar is het gemeentebestuur het niet mee eens.
 
Wensballonnen vind je in de handel terug in diverse modellen en kleuren. Andere namen voor dit product zijn: Thaise lampion, gelukslampion, ufoballon, sky lantern, herdenkingsballon, Chinese lantaarn of Oosterse lampion. Een wensballon werkt volgens het principe van een heteluchtballon: een brander met open vlam verwarmt lucht in een (rijst)papieren lantaarn en die krijgt zo opstijgkracht.

 

Het oplaten van een wensballon geeft een feestelijke en feeërieke tint aan de eindejaarperiode, maar is niet zonder gevaar. Bij achteloos en onjuist gebruik, kan dit product brand veroorzaken. Terwijl er bij vuurwerk vooral gevaar is voor diegene die het aansteekt, zijn wensballonnen vooral gevaarlijk voor omwonenden omdat ze bomen en daken in lichterlaaie kunnen zetten.
 
Daarom besliste het gemeentebestuur een totaalverbod op te leggen voor wensballonnen. Om vuurwerk af te steken kan je nog toestemming vragen aan de burgemeester, voor wensballonnen bestaat die mogelijkheid zelfs niet.