Vermijd schoorsteenbrand

Het wordt stilaan koeler dus gaat in menige huiskamer de haard weer aan. Maar heb je je open haard, kachel of schouw nog laten nakijken en/of reinigen? Schouwbranden worden niet zelden veroorzaakt door ongereinigde schouwen.
 
 
wie kan een schoorsteenbrand krijgen?
 
Iedereen die stookt met hout, kolen of stookolie (mazout) in een kachel, een open haard of de centrale verwarming kan een schoorsteenbrand krijgen.
Als je hout, kolen of mazout stookt, hecht er zich roet aan de schoorsteenwand. Na een tijdje koekt al dat roet samen tot een teerachtige substantie, creosoot, dat zeer brandbaar is. Creosoot kan ontbranden bij een temperatuur van ca. 500 °C. Als je je kachel of open haard gebruikt is die temperatuur zo bereikt en ontstaat er kans op schoorsteenbrand.
 
Je herkent een schoorsteenbrand aan: 

 • een loeiend geluid in het rookkanaal, zoals een huilende wind
 • een abnormaal heet rookkanaal
 • een sterke roetgeur
 • een overvloedige zwarte rook
 • vlammen en/of gensters die soms uit de schoorsteen komen 

 

 
hoe kan je een schoorsteenbrand voorkomen?
 
In de eerste plaats kan je een schoorsteenbrand voorkomen door je schoorsteen goed te onderhouden

 • laat je schoorsteen minstens één keer per jaar reinigen door een bekwaam vakman en vraag een attest; in sommige brandverzekeringspolissen kan een regelmatig onderhoud zelfs verplicht opgelegd worden.
 • bij intensief gebruik is twee keer vegen per jaar aan te raden
 • laat de vakman ook naar scheuren en lekkages kijken
 • zorg voor voldoende trek in de schoorsteen

Je schoorsteen kan ook van buiten uit vervuild geraken waardoor ze minder goed trekt. Zorg ervoor dat vogels er zich niet in kunnen nestelen door vb. een ‘kraaienkap’ te plaatsen. Let ook op ingroeiende klimplanten, steen- of bladerafval. 

 
Daarnaast moet je verstandig stoken, zo voorkom je overdadige roetafzetting.

 • gebruik steeds de juiste brandstof voor je kachel; in een allesbrander kan je echt geen afval verbranden, enkel die brandstoffen die toegelaten zijn voor hout- en kolenkachels
 • stook enkel met droog, natuurlijk en onbehandeld hout; stook dus geen geverfd hout, spaanplaat, oud papier, karton, etc.
 • ventileer de ruimte voldoende tijdens het stoken; voor een goede trek van de schoorsteen is er voldoende aanvoer van verse lucht in de ruimte nodig
 • plaats nooit een te grote kachel in een kleine ruimte; je zal het snel te warm krijgen, de kachel op een lagere stand plaatsen waardoor de trek in de schoorsteen vermindert en de roetaanslag vergroot (bovendien neemt het risico op CO-intoxicatie toe) 

 

wat als je toch een schoorsteenbrand hebt?

 • waarschuw de brandweer via 112
 • doof, in afwachting van de brandweer, het vuur in de haard of kachel met zand of zout; zo voorkom je rook in huis
 • sluit meteen hierna de schoorsteenklep en de luchttoevoer van de kachel of de deur van de inbouwhaard
 • maak de ruimte rond de haard of kachel vrij van brandbaar materieel zoals tapijten, meubilair, etc.
 • verlaat de ruimte waar te veel rook hangt
 • ventileer na het doven van het vuur de ruimte zodat je geen CO-intoxicatie kan oplopen
 • laat na de brand je schoorsteen grondig controleren door een vakman vooraleer je ze terug gebruikt.

 
Doof bij een schoorsteenbrand je kachel of open haard nooit met water! Het water wordt onmiddellijk stoom en te veel stoom in het smalle rookkanaal kan leiden tot een explosie of een scheur in het rookkanaal. 
 

 
 
wat met de schoorsteen van je gastoestel?
 
Bij gebruik van gas is er sowieso minder vervuiling. Toch laat je de schoorsteen best tijdens de verplichte onderhoudsbeurt van je gastoestel controleren.
Het rookkanaal kan langs buiten verstopt geraken door vogelnesten e.d. en dan loop je kans op een CO-intoxicatie.