Wat na een brand

De eerste actie van de brandweer is steeds het redden van mensen en dieren. Daarnaast wordt er onmiddellijk gestart met de bluswerken waarbij steeds wordt getracht om de schade te beperken.
 
 
inzet van de brandweer
 
Bij nagenoeg alle brandinterventies sluit de brandweer steeds de elektriciteit- en gastoevoer in het pand af. Afhankelijk van de aard van het gevaar brengt de brandweer tevens de elektriciteits-, gas- en watermaatschappij op de hoogte.
Wanneer de brandweer een vermoeden heeft van stabiliteitsproblemen, zal zij deze zone afbakenen tot een expert ter plaatse is geweest om de situatie te beoordelen. Daarnaast werkt de brandweer nauw samen met de politie en eventueel het technisch labo van het parket om de brandoorzaak te achterhalen.
 
 
na de brand
 
Vraag eerst toestemming aan de brandweer en de politie vooraleer je je woning terug betreedt. De brandweer dient de woning opnieuw vrij te geven inzake veiligheid, de politie dient haar onderzoek naar de oorzaak te hebben afgerond.

 

Contacteer zo spoedig mogelijk je verzekeringsmaatschappij:

  • doe snel schadeaangifte; waarschuw de eigenaar als je de woning huurt
  • je verzekeringskantoor stuurt een expert ter plaatse om de schade vast te stellen. Je mag evenwel steeds een tegenexpert aanwijzen die op zijn beurt je rechten verdedigt ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij.
  • neem zo snel mogelijk foto’s van de beschadigde toestand en noteer de beschadigde voorwerpen; maak een grondige inventaris
  • ruim niets op tot de verzekeringsexpert bij je is langsgeweest. Wanneer je beroep wenst te doen op een gespecialiseerde reinigingsfirma, dien je hiervoor te wachten op toestemming van de verzekeringsmaatschappij

 
Wanneer je je woning weer mag gebruiken, laat dan de elektriciteits- en gasleidingen en alle daarop aangesloten toestellen controleren door een erkend installateur. Hitte en rookgassen kunnen de installaties en apparaten immers beschadigd hebben, ook al merk je er op het eerste zicht niets aan. Als de elektriciteits- en gastoevoer werd afgesloten, laat dan een erkend installateur komen die ze volgens de voorschriften kan herstellen.

 
 

Verwittig de energieleveranciers. In sommige gevallen werd dit reeds door de brandweer tijdens de interventie reeds gedaan. Neem echter steeds zelf contact op met de desbetreffende nutsmaatschappijen (elektriciteit, gas, water, telefonie, enz.). Zodoende kan je eventuele beschadigingen aan leidingen en kabels melden en overleggen over de levering van gas en elektriciteit.
 
 
vrijgave van de woning
 
Brandweer en politie moeten allebei de woning vrijgeven. De brandweer dient de woning veilig te verklaren, de politie dient op haar beurt een politioneel onderzoek in te stellen dat afgelopen moet zijn vooraleer je de woning mag betreden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het technisch labo van het parket een sporenonderzoek moet uitvoeren.
Nadat je woning wordt vrijgegeven kan je deze betreden met de verzekeringsexpert. Wanneer in het slechtste geval blijkt dat je je woning niet meer mag betreden, zorg er dan voor dat deze zo goed mogelijk wordt afgesloten. Wanneer er ramen of deuren beschadigd zouden zijn, contacteer dan een gespecialiseerde firma om deze te dichten.
 
 
geen dak meer boven het hoofd
 
Wanneer je na een brand geen onderkomen meer hebt, controleer dan of je verzekerd bent voor vervangende huisvesting. Indien dat niet het geval is en je nergens anders terecht kunt, of zeker in de eerste dagen na de brand, kan je bij het OCMW terecht voor een tijdelijke opvang (tel 03 650 25 00).

 

  
opruimtips
 

  • verzamel de zaken met een emotionele of financiële waarde: foto’s, waardepapieren, identiteitspapieren, verzekeringsdocumenten, waardevolle juwelen, enz. Tevens leg je best je sleutels en gsm-lader meteen opzij zodat je deze onmiddellijk kan gebruiken.
  • brandresten kunnen meegegeven worden met het restafval (grijze containers, oranje of witte zakken)
  • haal je koelkast en diepvriezer leeg en gooi meteen alles weg
  • gebruik geen etenswaren of medicijnen die uit een kamer komen waar het gebrand heeft
  • er bestaan gespecialiseerde firma’s die tapijten, gordijnen, vloerbekleding, enz. professioneel reinigen. Contacteer best eerst je verzekeringsfirma om na te gaan of zij in deze kosten tussenkomen.