Wespennest

wespennest melden
 
Overlast door wespennesten kan men bij voorkeur via het elektronisch formulier doorgeven. Deze vind je hier:

https://www.brandweerzonerand.be/content/wespen-verdelging

In tweede instantie kunnen zij telefonisch doorgegeven worden (03 650 01 20). 
 
wespen herkennen
 
Wespen hebben een geel-zwarte kleur (gewone wesp, Duitse wesp) of geel-bruin (Hoornaar), bezitten een langwerpig smal lichaam dat niet behaard is. Je vindt ze terug nabij etenswaren, fruitbomen, vuilnisbakken, kreupelhout en wespennesten. In tegenstelling tot bijen en hommels kunnen wespen spontaan steken, zonder bedreigd te zijn. In België worden de meeste wespensteken door de gewone wesp en de Duitse wesp gegeven, slechts een zeldzame keer door de Hoornaar of de veldwesp. De Hoornaar, in de volksmond ook wel ‘paardenwesp’ genoemd, is een heel stuk groter (tot 3,5 cm) dan de klassieke wesp en heeft een langere angel dan de gewone wesp.
 

Wespen Wespen

 
Een bij is herkenbaar aan haar bruin, zwart harig lichaam en steekt niet spontaan. Je vindt ze terug nabij bloemen, klavervelden en bijenkorven. De hommel is een stuk dikker en hariger dan de bij, heeft een zwart-oranje-wit lichaam en zal ook niet spontaan steken. Hommels vind je terug nabij bloemen. Zowel de bij als de hommel zijn voornamelijk in de lente en zomer aanwezig, terwijl de wespen zich in de zomer en herfst manifesteren. 

Bij Hommel

hoe en wanneer wordt een wespennest verdelgd?
 
De verdelging van wespennesten gebeurt door onze ploegen van gemotiveerde vrijwilligers en wordt steeds ingepland en gebundeld uitgevoerd.
Wanneer de brandweer de wespennest komt verdelgen, gebruikt zij hiervoor wespenbestrijdingspoeder. Dit poeder is enkel giftig voor koudbloedige dieren (wespen), niet voor huisdieren en mensen doch is het aangeraden om elk contact met het poeder te vermijden. Hou er ook rekening mee dat het ingespoten poeder enige tijd uitwerking vraagt, het kan dus ruim een dag duren vooraleer de wespennest effectief volledig bestreden is.
 

  
is de verdelging gratis?
 
De kosten voor het vernietigen van wespennesten worden steeds aangerekend conform het zonaal retributiereglement. Dit reglement kan je terugvinden op onze website onder het menu retributie. 

Je moet een eventuele kost niet direct betalen. Na de verdelging wordt een factuur opgestuurd.

bijen en hommels
 

De brandweer krijgt regelmatig oproepen om wespennesten te verwijderen waarbij het nadien blijkt om hommelnesten of bijennesten te gaan. Deze nesten mogen niet vernietigd worden omdat zowel de hommel als de bij een beschermde diersoort zijn.
De hommels en bijen vormen geen reëel gevaar naar mensen toe. Ze zijn tevens niet agressief en steken enkel in uitzonderlijke gevallen namelijk als ze zich bedreigd voelen. Daarnaast leveren de hommel en de bij een belangrijke bijdrage aan het milieu. Ze zijn belangrijke bestuivers, dragen bij aan het behoud van de diversiteit van de planten en zorgen voor een natuurlijk evenwicht. Door het stuifmeel van de ene bloem naar de andere te brengen, verzekeren de hommels en bijen de bevruchting van de planten. Door deze kruisbestuiving verbetert ook de kwaliteit van de vruchten van de plant.
 
In vele gevallen kan je het nest gewoon laten zitten. In sommige gevallen bevindt het nest zich op een vervelende plaats. In dergelijke gevallen neem je best contact op met een imker. Hij zal het nest verplaatsen of handige tips meegeven hoe je het nest zelf op een veilige manier kan verplaatsen.
Imkers die in jouw buurt actief zijn, kan je terugvinden op de website van imkervereniging Ifang vzw.
 
Een wespennest melden

 

Overlast door wespennesten kan men bij voorkeur via het elektronisch formulier doorgeven. Deze vind je hier:

https://www.brandweerzonerand.be/content/wespen-verdelging

In tweede instantie kunnen zij telefonisch doorgegeven worden (03 650 01 20).