Korpsstructuur

situering
  

De brandweerpost van Brasschaat is ingedeeld in de brandweerzone Rand. Het is een vrijwilligerskorps waarbij een ondersteunende beroepskern van vier beroepskrachten en deeltijds een zonaal preventiemedewerker aanwezig is.

De brandweerzone Rand staat onder het gezag van zonecommandant majoor Erik Janssen. De brandweerpost van Brasschaat staat onder leiding van lokaal commandant, kapitein Koen Vanderzwalm.

 

organogram
  
De brandweer Brasschaat bestaat uit een team van 51 gemotiveerde brandweerlui die 24 uur op 24, 365 dagen per jaar klaar staan voor uw veiligheid. Hiervan bestaat het overgrote deel (46) uit professioneel opgeleide vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben allen een beroep buiten de Brasschaatse brandweer, maar zetten zich hiernaast in hun vrije tijd maximaal in ten dienste van de brandweer.
  
Binnen het brandweerkorps wordt er een hiërarchische structuur gebruikt:

 

  • het hoger kader bestaat uit 3 officieren (kapitein (2), luitenant (1))
  • het middenkader bestaat uit 7 onderofficieren in de graad van adjudant (1), eerste sergeant (2) en sergeant (4)
  • het basis kader bestaat uit de korporaals (5) en brandwachten (29) en stagiair-brandwachten (7).

De graden worden weergegeven op het uitgangsuniform, dienstkledij, interventiekledij en de helm.
 
De manschappen en gegradueerden zijn verdeeld in diverse week- en alarmploegen zodat deze selectief kunnen opgeroepen worden, afhankelijk van het tijdstip en aard van de interventie