Laatste nieuws

04/04/2016

Oefenmoment kandidaat brandweerman/-vrouw

Zoals toegelicht tijdens onze infoavond van 23 maart ll. dienen kandidaat brandweermannen/-vrouwen eerst het federaal geschiktheidsattest voor het basiskader te behalen vooraleer zij zich kandidaat  kunnen stellen voor een functie van vrijwillig brandweerman/-vrouw.

Om dit attest te kunnen behalen dien je een aantal proeven gunstig af te leggen waaronder de zogenaamde 'ladderproef'. Vermits we er vanuit gaan dat niet iedereen de middelen in huis heeft om...

13/07/2015

Inhuldiging nieuwe voertuigen

 
 Recent werden er in het wagenpark van de post Brasschaat twee nieuwe voertuigen...