Laatste nieuws

24/06/2013

Gemeenteraad, OCMW-raad en MAT op bezoek

Op zaterdag 8 juni mocht de brandweer de leden van de gemeenteraad, OCMW-raad en managementteam van Brasschaat verwelkomen. Onder een stralende zon konden deze beleidsmensen kennis maken met de manschappen, de werking, de infrastructuur en het materieel van de brandweer. Er werd eveneens een toelichting gegeven omtrent de brandweerhervorming en de hieraan gekoppelde opportuniteiten voor de brandweer Brasschaat.

19/04/2013

Vermijd schoorsteenbrand

Het wordt stilaan koeler dus gaat in menige huiskamer de haard weer aan. Maar heb je je open haard, kachel of schouw nog laten nakijken en/of reinigen? Schouwbranden worden niet zelden veroorzaakt door ongereinigde schouwen.
 
 
wie kan een schoorsteenbrand krijgen?
 
Iedereen die stookt met hout, kolen of stookolie (mazout) in een kachel, een open haard of de centrale verwarming kan een schoorsteenbrand krijgen....

19/04/2013

Brandpreventie in natuur- en bosgebieden

Elk jaar kennen we brandgevaarlijke periodes in bos- en natuurgebieden. Dit risico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke alarmeringsfase van kracht is. De fases worden uitgedrukt in kleurcodes. Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen. 

Bepaling van de brandfase en preventiemaatregelen

Het brandrisico wordt dagelijks geëvalueerd aan de hand van een brandwaarschuwingsindex,...

09/01/2013

Rookmelders in huurwoningen

rookmelders in huurwoningen - nieuwe verplichtingen vanaf 1...

28/12/2012

Voorzichtig met vuurwerk

vuurwerk, gevaarlijk werk!
 
De laatste jaren wordt in november en december telkens meer en meer vuurwerk verkocht. Al dat vuurwerk gaat natuurlijk de lucht in op 31 december. Ingewijden verwachten dan ook een ernstige stijging van het aantal ongevallen met vuurwerk. In de agenda van de brandwondencentra wordt oudejaarsavond dan ook als een ‘zwarte dag’ beschouwd.
  
Meer info vind je op...