Brandweer Brasschaat opgenomen in Zone Rand

We berichtten er al eerder over, maar sinds dit jaar zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen in de regio samengesmolten tot één grote hulpverleningszone. Die heeft de naam 'Brandweer Zone Rand' gekregen en omvat 21 gemeenten in de rand van Antwerpen, goed voor een grondgebied van ongeveer 721,28 km² en 418.346 inwoners. Aan de dienstverlening voor u als burger verandert er niets. Integendeel. Die zal er alleen maar beter op worden.

De schaalvergroting is er gekomen nadat er in 2004 een enorme gasramp uitbrak in Gellingen. Toenmalig Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en in navolging minister Joëlle Milquet wilden – net zoals met de politiehervorming – de brandweer nog efficiënter maken en meer doen samenwerken. Die hervorming moest er specifiek komen om:
- de hulpverlening aan de bevolking optimaal te reorganiseren
- de veiligheid van de burger en het personeel op het terrein te vergroten
- een beter werkkader te bieden aan de leden van de hulpdiensten (opleiding, materieel, werkprocedures …)

Sinds 1 januari 2015 is onze Zone Rand dan ook officieel gestart. Zij is één van de ondertussen 35 zones die er zijn in ons land, waarvan vijf in de provincie Antwerpen: Antwerpen-Zwijndrecht, Rivierenland, Kempen, Taxandria en Rand.

niet-dringende hulpverlening
De voorbereidingen voor deze samensmelting brachten onder andere met zich mee dat alle procedures, werkmethodes, vergoedingsregelingen ... op eenzelfde manier moesten samengebracht worden en op één lijn moesten gezet worden. Omdat er bijvoorbeeld voordien in de gemeentelijke brandweerkorpsen op zulke verschillende manieren werd gefactureerd voor bepaalde niet-dringende interventies, werd nu één nieuw retributiereglement vastgelegd. Voor Zoersel betekent dit onder meer dat het verdelgen van wespennesten en het vereiste advies van de brandweer bij de bouw van appartementen betalend zijn geworden. U kunt het volledige retributiereglement raadplegen via www.zonerand.be (> over zone rand > retributiereglement).

De hulp van de brandweer inroepen bij noodsituaties blijft uiteraard gratis! 
 
meer infowww.zonerand.be