Welkomstwoord

Brasschaat is naast de meest leefbare gemeente ter wereld ook een dynamische en ambitieuze gemeente met belangrijke verkeersaders zoals de E-19, de Bredabaan en de HSL-spoorlijn. Daarnaast omvat de gemeente ruim 37.000 inwoners met tal van zorginstellingen en een groot regionaal ziekenhuis A.Z. Klina. Tevens is de bedrijvenzone Campus Coppens in volle expansie.
 
Het gemeentebestuur heeft de veiligheidsdiensten niet uit het oog verloren. Mede daardoor is de brandweer Brasschaat uitgegroeid tot een efficiënt, dynamisch en modern uitgerust brandweerkorps. Het is een unieke organisatie, waarin gemotiveerde en deskundige vrijwilligers samen met een beroepskern instaan voor een snelle en doeltreffende dienstverlening.
 
De brandweerpost Brasschaat staat ten dienste van de Brasschaatse bevolking en de bezoekers van de gemeente. 24 uur per dag, en dit 365 dagen per jaar, staan wij klaar om uit te rukken waarbij het streven om continu te willen verbeteren als een rode draad in onze organisatie verweven zit.
 
Jaarlijks krijgt de brandweer ongeveer 1000 oproepen te verwerken. Meer dan 120 tussenkomsten hiervan betreft oproepen voor brand, de andere interventies omvatten technische tussenkomsten, incidenten met gevaarlijke stoffen, het vrijmaken van de openbare weg, enz. Elke keer opnieuw trachten wij een doeltreffende en professionele dienstverlening aan te bieden waarbij veilig en efficiënt werken hoog in het vaandel wordt gedragen. Samen zetten wij ons ten volle in voor een optimale bescherming van de samenleving.
 
Op deze website vind je een brede waaier aan informatie die toelaat onze dienst beter te leren kennen. Indien je tijdens of na het bekijken ervan opmerkingen of suggesties hebt, vernemen wij dit graag van je.
 
Ik wil je alvast danken voor de interesse in onze brandweerpost.


 
Koen Vanderzwalm
kapitein
lokaal commandant