Veilig barbecuen

 
Meer dan de helft van de brandwonden ontstaat door het aanraken van de barbecue of de kooltjes, kinderen die tegen een barbecue aanlopen of een barbecue die omvalt. Afstand houden is dus van belang. De overige verbrandingen gebeuren vooral door vuur en vlammen, waarbij het verkeerd aanmaken van de barbecue de hoofdoorzaak is.
We geven je hierbij enkele tips om te vermijden dat je leuke barbecue uitdraait op een nachtmerrie.

 

 
voorbereiding

 • plaats de barbecue op een goede, stevige, vlakke ondergrond
 • zet de barbecue nooit op een wankele (tuin)tafel
 • zet de barbecue op een windvrije plaats
 • zet op de camping de barbecue ver van de tent af; let op loshangende tentzeilen
 • plaats de barbecue niet te dicht bij tafellakens, parasols, tuinmeubels en struiken
 • rol de verlengkabel (van de elektrische BBQ) volledig af.

 
 de BBQ aanmaken
 
veilige aanmaaktips

 • gebruik nooit methanol, benzine, brandgel (brandpasta) of petroleum als aanmaakmiddel! Deze kunnen in combinatie met open vuur een steekvlam veroorzaken. De steekvlam kan zeer ernstige brandwonden veroorzaken. De vlam kan in de fles slaan (fles, waarmee de vloeistof op de barbecue wordt gegoten), zodat deze ontploft.
 • overgiet een brandende barbecue nooit met extra brandstof om aan te wakkeren.
 • bruine aanmaakblokjes zijn milieuvriendelijk, onbeperkt houdbaar, reukloos en niet giftig. Plaats bruine aanmaakblokjes altijd bovenop en nooit onder houtskool of briketten. Zo is de juiste zuurstoftoevoer gegarandeerd.
 • steek de breukzijde aan met een lange lucifer.
 • wacht ongeveer 20 minuten, dan is de barbecue gebruiksklaar.
 • blaas niet in het vuur, gebruik een blaasbalg of waaier.

BBQ met gas

 • controleer de datum op de gasfles
 • controleer (eventueel met een beetje zeepsop) de gasslang regelmatig op gaatjes want na verloop van tijd wordt deze poreus
 • zet de gasfles rechtop naast de barbecue
 • haal het deksel van de barbecue af voordat je hem aansteekt
 • steek de barbecue direct aan op het moment dat het gas wordt opengedraaid

 elektrische BBQ

 • zet nooit een elektrische barbecue in de buurt van water/zwembad
 • leg het snoer zo min mogelijk in de looproute en laat het over de grond lopen. Bij struikelen kan de barbecue omvallen.

 
veilig barbecuen 

 • één persoon bedient de barbecue en is verantwoordelijk
 • draag een linnen schort (nooit synthetisch) en handschoenen
 • gebruik spiezen met een houten handvat. Metalen handvatten kunnen ernstige brandwonden veroorzaken.
 • gebruik vleestangen
 • prik niet in het vlees, dit spat en geeft extra vlammen
 • zorg ervoor dat er geen alcoholhoudende dranken in de buurt van de barbecue staan. Door de hitte kunnen de alcoholdampen ontvlammen
 • overgiet (om aan te wakkeren) een brandende barbecue nooit met extra brandstof
 • verplaats nooit een brandende barbecue
 • hou steeds een blusdeken, brandblustoestel of tuinslang bij de hand

 

 
 veilig opruimen

 • houtskool blijft urenlang nagloeien, zorg ervoor dat alles goed dooft. Gebruik, indien nodig, zand of water bij het doven
 • hou er rekening mee dat zand de hitte niet wegneemt. Kooltjes blijven nadien nog urenlang gevaarlijk heet
 • verplaats nooit een nog warme barbecue
 • hou kinderen (en huisdieren) uit de buurt van de warme barbecue
 • ruim de as pas op als de barbecue helemaal afgekoeld is
 • draai de gaskraan bij een gasbarbecue dicht en zet de thermostaat uit
 • haal bij een elektrische barbecue de stekker uit het stopcontact als deze niet meer gebruikt wordt

 
(bron: www.brandwonden.be)